Hylätyksi tuleminen onkin eläimelle raskas, mutta tukitoimin selätettävissä oleva koettelemus. Löytö- ja huostaanotetut eläimet ovat peräisin hyvin erilaisista olosuhteista. Taustatekijöidensä takia eläimistä osa sopeutuu vaivattomasti uusiin oloihin, mutta toisten kanssa on tehtävä enemmän työtä. Taustaltaan tuntematonta eläintä hankittaessa onkin hyvä varautua yllätyksiin ja selvittää etukäteen keinot, joilla haasteisiin vastataan.

Sopeuttaminen onnistuu parhaiten, kun uudessa kodissa on valmistauduttu eläimen vastaanottoon. Eläimen erityispiirteisin ja -tarpeisiin on perehdyttävä ja kodin arkirutiinit on muodostettava eläimen turvallisuuden tunnetta tukeviksi. Esimerkiksi ihmiskontaktiin tottumattomia eläimiä on sosiaalistettava ja opetettava elämään kotiolosuhteissa, mutta aina eläimen ehdoilla.

Olennaista on antaa eläimelle uudessa ympäristössä omaa tilaa ja aikaa. Aralle kissalle voi tarjota rauhallisen huoneen, jossa on vetäytymisen mahdollistavia piilopaikkoja. Kissaa voi totuttaa ihmisseuraan vierailemalla huoneessa päivittäin ja lukemalla ääneen vaikka kirjaa. Pelokasta eläintä ei saa pakottaa fyysiseen kontaktiin, vaan aloite on annettava eläimelle. Eläimen läsnä ollessa on käyttäydyttävä rauhallisesti ja johdonmukaisesti.

Onnistuneessa kotiuttamisessa avainasemassa on kärsivällisyys. Keskeistä on pyrkiä ymmärtämään eläimen käytöstä sen omista lähtökohdista käsin ja vastata eläimen ei-toivottuun käytökseen oikein: eläintä palkitaan oikeasta käytöksestä eikä ei-toivottua käytöstä noteerata. Näin lemmikki saadaan vähitellen totutettua uusiin asioihin ja käyttäytymään hyvätapaisesti eläinystävällisiä metodeja hyödyntämällä.

HESYlle tulleille eläimille ja niiden uusille kodeille pyritään aina tarjoamaan parhaat mahdolliset eväät uuden elämän taipaleelle. Jokainen hylätty eläin on sen ansainnut.

 

Erja Veivo
tiedottaja, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY