– Nykypäivään kuuluu itsensä elinikäinen kehittäminen. Kun mahdollisuus tarjoutui lähteä opiskelemaan tutkintoon johtavaa turvallisuusalan koulutusta, tartuin siihen, toteaa Securitas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen.

Mikkonen on suorittanut Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon turvallisuusjohtamisessa. Tutkinnon myötä opiskelija saavuttaa syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä kattavat teoreettiset tiedot turvallisuusjohtamisessa.

 

Ajattelemisen aihetta ja ideoita

Ison turvallisuuspalveluyrityksen johtajana Mikkonen halusi omakohtaisesti tutustua koulutuksen sisältöön ja arvioida sen hyödyllisyyttä myös omia työntekijöitä ajatellen. Toisaalta oli mielekästä päivittää omaa osaamista aikaisemman tutkinnon lisäksi.

– Substanssiosaaminen lisääntyi koulutuksen myötä entisestään ja sain ammattista tutuille asioille teoreettisen viitekehyksen. Opiskeluympäristössä toimiminen antoi ajattelemisen aihetta ja ideoita. Vuorovaikutus niin opiskelijoiden, opettajien kuin eri koulutusohjelmienkin välillä oli arvokasta.

Monipuolisessa koulutusohjelmassa opiskellaan esimerkiksi riskienhallintaprosessien turvallisuusjohtamista, turvallisuuskäyttäytymistä ja kyberturvallisuuteen liittyviä asioita.

– Opiskeleminen auttoi päivittämään omaa näkemyksellisyyttä ja sain uusia lähestymiskulmia asioihin. Talon sisälläkin on helpompi kannustaa ihmisiä uransa kehittämiseen, kun on itse käynyt koulutuksen lävitse.

 

Tutkintoon johtavaa koulutusta

Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.    

– Pidän hyvänä sitä, että koulutus on tutkintoon johtavaa. Näin vaatimukset ovat selkeästi määritellyt ja kaikille yhteiset. Koulutus toi lisäarvoa työhöni, joten voin lämpimästi suositella sitä, Mikkonen summaa. 

 

Kiinnnostaako ylempi AMK tutkinto? Lue lisää: www.laurea.fi